Neolamprologus pulcher (Daffodil)


Kategorideki Diğer Makaleler

 • Etimoloji:
  Neolamprologus: Yunanca Neos:Yeni / Lampros:Parlak / Logos:Beyaz Göz
  Pulcher(Latince): Güzel/hoş anlamındadır. Daffodil: Altınçanak Çiçeğinin Latincesidir.

  Habitat: Tanganyika Gölü’nün kayalık kıyıları. Özellikle kabuk ve kovuk bulunan bölgelerde bulunurlar.
  Derinlik: 5-10 metre
  Yüzme Seviyesi: Taban / Tabana yakın.

  Boy: Erkeklerde 10-11 cm, dişilerde 8-9 cm
  Yaş: 8 - 10 yıl

  Sıcaklık: 24-26 C Derece
  pH: 7.2 - 8,5 /
  dH: 9 - 18
  Sertlik: Orta / çok sert

  Genel Davranış biçimi: Agresif
  Kendi türlerine davranış biçimi: Orta derecede agresif

  En az Akvaryum Hacmi: (1 çift için) 65 litre
  Yaşam Alanı: (1 çift için) 35x50cm taban alanı

  Doğada Beslenme:
  Doğasında Carnivor(etçil) beslenen türlerdir.
  Doğada Yumuşakçalar, küçük kabuklular, larvalar, kurtçuklar ve Zooplanktonlarla beslenirler.

  Akvaryumda Beslenme:
  Akvaryum ortamında da doğala yakın bir beslenme sağlanmalıdır.
  Yüksek protein oranlı kuru ve canlı yemlerle beslenmelidirler.
  Haftada birkaç kez Su piresi ve mikrokurtçuk takviyesi oldukça faydalıdır.
  Ağzına sığacak boyda pek çok kuru yemi ayırt etmeden tüketirler.

  Dekorasyon:
  Daffodiller, Tanganika Gölü’nün kayalık ve kabuk dolu kıyılarında yaşadıklarından benzer dekorasyon olan tank hoşlarına gidecektir.
  Kabuklar, mağaralar ve oyuklar onların yuvaları haline gelecektir.
  Kum olarak, ince taneli kumlar bu tür için uygundur, tabanla çok fazla ilgilenmezler.
  Midye kırığı ve mercan kırığı gibi suyu sertleştiren kumlar tercih edilebilir.
  Biyotoplarında bitki bulunmaz, bitkilere dokunmadıklarından eklemek size kalmıştır.

  Tank Arkadaşları:
  Kendileri gibi küçük boyuttaki carnivor(etçil)Tanganyika balıkları ile birlikte taban alanı yeterli ölçüde karma bir akvaryumda bakılabilirler.
  Calvus, Compressiceps, Lamprologus, julidochromis gibi türlerle bakılabilirler.
  200-250 lt gibi nispeten daha dar hacimli tanklarda Leptosoma gibi yüzey türleri ile yaşam alanları farklı olduğu için daha huzurlu bir tank ortamı oluştururlar.

  Cinsiyet Ayrımı:
  Her ne kadar Monofirmik canlılar olsalar da cinsiyet ayrımı ince ayrıntılarda gizlidir.
  Erkeklerin görünüşleri; dişiye göre daha iri olurlar. Kafaları dudakları daha büyüktür.
  Erkekler yaşlandıkça kafa hörgücü çıkarırlar. Sırt ve anal yüzgeçleri uzun ve sivridir.
  En kesin net ayrım üreme dönemlerinde eşli sosyal davranışlarından anlaşılır.

  Üreme:
  Koloni içerisindeki en baskın erkek kendisine uygun yine baskın bir dişi seçer.
  Eşler arasındaki uyum sağlandığı takdirde kısa süre içinde az miktarda yumurta bırakılır.
  Erkekler genelde tek eşlidir, ancak aynı anda birden fazla dişi ile de eş olabilirler.
  Ancak farklı zamanlarda yumurta ve yavru görülür. Düşük ph'ta üreme durur. Tavsiye ph 8.0

  Yumurtalar:
  İlk batında bıraktıkları yumurta sayısı az dır, sonraki batınlarda sayı artacaktır.
  Yumurtalar kirli beyaz renktedirler ve 3 günde açılır. Bakıcılar tarafından bakılırlar.

  Yavru Bakımı:
  Daffodil sanılanın aksine yavrularının bakımı ile fazla ilgilenmez, uzaktan gözlemlerler.
  Yavruların bakımını üstlenmek için koloniden bir bakıcı görevlendirirler.
  Çiftin 3-4 batında aynı birey bakar, büyütür, yeni nesil ile ilgilenir.

  Bakıcı:
  Genelde kolonideki en biçimsiz, yakışıksız, genetik kusurlu birey olduğu için seçilir.
  Çiftin baskınlığı altında onlara hizmet etmeyi hem kendisi hemde çift seçer.
  Çift bu bakıcıyı içgüdüsel olarak cinsiyetsiz olarak algılarlar, güven esastır.
  Birbirlerine dahi bakıcı kadar güvenmezler.

  Yavrular:
  Yumurtadan çıkan yavrular, karınlarındaki yumurta sarısı ile 3 gün daha yüzmeden dururlar.
  Yüzmeye başladıklarında ise, artemia larvası ile beslenmelidir.
  Günde birkaç defa verilecek artemia larvası, yavruların hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır.
  Yavruları, 10-15 gün artemia ile besledikten sonra kuru toz yemler verebilirsiniz.
  Yavruları dinlenmiş ve tank ile aynı ısıya getirilmiş azar azar su değişimleri ve günde 5-6 defa küçük öğünler halinde yapılan yemlemelerle büyütebilirsiniz.
  Yavrular Bakıcıları tarafından bakılıp, kollanırlar.

  Batın Kardeşliği:
  Daffodilerde yeni nesiller, üst batından gelen kardeşleriyle(abi-abla) yaşarlar.
  Büyük kardeşler genellikle alt nesli korur kollar. Onları besin olarak görmez.
  Bu sayede sağlam bir koloni yapısı kurulmuş olur. Nesiller boyu hayatta kalırlar.
  Bir arada yüzen boy boy 5-6 batın nesli devam ettirmenin etkileyici manzaralarındandır.
  Dünya üzerinde pek çok tür canlı bu yapıda sürüler oluşturmuş olsa da, genelde akvaryum ortamında bunu izlemek oldukça duygusal ve ders çıkaran bir olaydır.

  Yorum:
  Bana göre Daffodil ilk bakışta değil onları tanıdıkça ve anladıkça sizi kendine sonsuza dek bağlayacak kadar aklınızda yer eden bir canlı türüdür.
  Bu türü Akvaryum ortamında besleyecek herkese boş şans diliyorum.

  Tür Ayrımı:
  Neolamprologuslar içinde Hilal şeklinde kuyruklulardandır.
  Hilal kuyruk Tül yüzgeçlilere benzer, ancak gövde tipik bir Lamprogindir.
  Neolapmrologus Brichardilere şekil olarak benzerler ancak renk olarak farklılık gösterirler.
  Brichardiler'de solungaçlarda yan yatmış T gibi bir çizgi varken, Daffodiller'de bu çizgi || şeklinde paraleldir. Pek çok varyetesi vardır.

  Varyeteleri:
  Neolamprologus pulcher (Kalambo) Daffodil
  Neolamprologus pulcher (Kambwimba) Daffodil
  Neolamprologus pulcher (Kantalamba) Daffodil
  Neolamprologus pulcher (M'toto) N.Olivaceous
  Neolamprologus pulcher (Tembwe) N.Olivaceous
  Neolamprologus pulcher (Chituta)
  Neolamprologus pulcher (Isanga)
  Neolamprologus pulcher (Msalaba)
  Neolamprologus pulcher (Mzwema)

  * Sanırım Kambwimba ülkemizdeki tek varyetedir.
  ________________________________

  Kaynak:
  akvaryum.com
  akvaryumforum.com
  cichlid-forum.com
  cichlidae.us
  ve şahsi deneyimlerimin bir derlemesidir.

  * Makalenin kaynağı verilerek şahsımdan izinsiz alınıp kullanılabilir.

  UMUT KATİPOĞLU / ŞUBAT 2013 / iZMİR - TÜRKİYE
Üye Yorumları