Yavruların Büyütülmesi

  • Discus beslemek ve büyütmek farklı olaylardır. Yavru discus'u büyütmek oldukça zahmetli bir iştir. Büyütülen yavru 6-8 haftalık olduktan sonra satılmaktadır. Ayrıca discus yetişkin bir hale yani 9-12 aylık bir hale gelinceye kadar bakılır.Küçük discus'lar genellikle 8 haftalık olduklarında satılırlar. Bu kısa devrede çok iyi bakmak gerekir.

    Düzenli bir şekilde suyun kısmen değiştirlmesi önemlidir. Akvaryumdaki nitrat artışını engellemek ve dengede tutmak ta gerekir. Bunun için de bir nitrat filtresi gereklidir. Nitratın fazla olduğu bir tankta discus gelişemez.Bu balıkların gündebir kaç kez beslenmesi gerekir. Yavruların metabolizma ihtiyaçları fazladır.Suyun çok temiz olması ve artıklardan arıtılmasıda da önemlidir.Her gün yapılan su değişimiyle, bu sağlanabilir. Balıklar daha sert, örneğin; mineral bakımından daha zengin sularda, daha, iyi büyürler. 10 Derecenin üzerindeki genel sertlik derecesi yeterli olacaktır. Sert sularda ph derecesi sabit kalır.Böylece ph'ın artışı ve azalışını kontrol altında tutmak mümkünolacaktır.Suyun niteliğinin iyiolması daima göz önünde tutulmalıdır.İyi ve uygun birşekilde bakılan yavru çabuk büyüyecektir.

    Solungaçlarının zarar görmesi,yavru discus için ciddi bir problemdir.Bu durumun nedeni hala anlaşılamamıştır. İki teori bulunmaktadır.Birincisi, küçük bir akvaryum ve pis suyun, balığın yeterli oksijeni alamamasına neden olduğu düşüncesidir.Balık akvaryumda hızla solumakda bu da solungaçlara zarar vermektedir.Solungaçların iltihaplanması bunun belirtisidir.

    İkinci teori,ise yavru balığın gereken vitamin ve minerallleri alamamasıdır.Bu da olabilir.Çünkü yavru balıklar üç haftalık olduklarında deri sekrasyonu dışında yalnızca artemia yerler. Bu durumda artemia kültürüne vitamin katılmalıdır.Her bir kültür şişesine 20 saat sonra (artemia çoğaltılırken) vitamin konmalıdır.(Bir damla multivitamin solusyonu katılır.) Az miktarda mineral koymakta yeterli olacaktır.

Üye Yorumları