Pseudomugil luminatus


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Pseudomugil luminatus
 • Coğrafik Kökeni: Doğrulanmamıştır ama muhtemelen Timika, Papua, Endonezya'nın çevresinden toplanmaktadır.
 • Yaşam Alanı: Suyun altında kalmış bitki örtüsünün arasında yaşarlar ve Samba Nehri'nde su bulanık kahverengidir ve pH 6.0 civarındadır.
 • Beslenme Biçimi: Etçil. Doğada büyük olasılıkla yüzen veya asılı duran zooplankton, fitoplankton ve omurgasızlarla beslenmektedirler ve akvaryumda uygun boyuttaki yemler verilmelidir, su piresi, moina, artemia ve mikro kurt gibi canlı yemler idealdir. Küçük / ezilmiş batmayan kuru yemleri de kabul ederler.
 • Davranış Biçimi: Barışçıl
 • Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl
 • Yüzme Seviyesi: Orta - Yüzey
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkeklerin desenleri daha çoktur ve dişilerden daha renklidirler ve yüzgeçleri belirgin bir şekilde daha uzun olur.
 • Üreme: Yumurta saçarak ürerler, yavrularına bakmazlar ve fırsat verilirse yumurta ve yavruları yerler. Bir erkek gün boyunca birçok dişi ile çiftleşebilir ve yumurtlama genellikle sıcak dönemlerde gündüz saatleri boyunca devam eder. Akvaryumda üretmek için iki temel metod vardır. 6-8 bireyden oluşan küçük bir grup veya 1 erkek 2 ya da 3 dişi pipo filtreyle filtre edilen, yumurtlama paspası veya moss bulunan ayrı bir akvaryuma ayrılabilir. Akvaryum günlük olarak kontrol edilmeli ve yumurtalar kuluçka dönemi için başka yere ayrılmalıdır. Alternatif oarak daha büyük yetişkin bir koloni satın alınarak akvaryum yavruların hayatta kalmasını sağlayacak şekilde bol bitkilendirilerek ve tamamen dekore edilerek kurulabilir. Kuluçka dönemi sıcaklığa bağlı olarak 10-21 gün sürer ve yavrular artemia, mikrokurt ve benzer boyuttaki canlı yemleri yiyebilecek boyutta olurlar. Yavrulara toz şeklindeki kaliteli yavru yemleri de verilebilir. Yavrular günde en az 2 kere beslenmelidir. Küçük su değişimleri gereklidir ve yem artıklarının büyütme tankında birikmesine izin verilmemelidir.
 • Sıcaklık: 18°C - 26°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: 4 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 30 litre
 • Su Sertliği: Çok yumuşak - Sert
 • pH: 6.5 – 7.5
 • Zorluk Seviyesi: 3
 • Genel Yorum: Bu türe bol bitkili bir tank uygundur. Su üstü bitkilerine ek olarak kütük, kök ve dal kullanılıp ışık dağıtılarak daha doğal bir görünüm elde edilebilir. Ayrıca yetişkinlerin yanında yavru büyütmek isteniyorsa ince yapraklı moss kullanılması tavsiye edilir. Sularının bol oksijenli olması tavsiye edilir. Su kimyasına karşı duyarlı oldukları için oturmamış bir tanka eklenmemelidirler. Karma tanklar için tavsiye edilmeyen bir türdür, oldukça ürkektir. Tek başına veya benzer boyut ve gereksinimlere sahip balıklarla birlikte beslenmelidir (Iriatherina werneri, Danio erythromicron, D. margaritatus, Microdevario, ya da Trigonostigma spp., Caridina ve Neocaridina cinsi tatlı su karidesleri). Sürü halinde yaşayan bir türdür ve 8-10 veya daha fazla bireyin bulunduğu gruplar halinde beslenmelidir. Erkekler dişilerin dikkatini çekmek için en iyi renklerini ve büyüleyici bazı davranışlarını gösterirler. Bu balık akvaryum hobisinde ilk olarak 2011 yılında ortaya çıkmıştır ve P. sp. cf. paskai, P. sp. ‘red orange neon’, P. sp. ‘neon orange’, P. sp. ‘Irian’ ve P. ‘iriani‘ gibi çeşitli isimlerle satılmaktadır. Başlangıçta P. paskai hibrid veya seçici üretimle oluşturulmuş bir varyete olarak düşünülmüştür ama DNA dizi analizi P. gertrudae'nin yakın bir akrabası olduğunu ortaya çıkarmıştır ve P. paskai'nin kökeni belirsizliğini hala korumaktadır.
İLAN VER

Üye Yorumları