Gökkuşağı Ve Mavi Gözlerin İsimlerinin Kökeni


KaradavutÇevrim Dışı

Kayıt: 07/01/2011
İl: Bitlis
Mesaj: 142
KaradavutÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 23:43
Merhabalar. Melanotaenia Parkinsoni isminin parkinson hastalığı ile ilişkisi olabilir mi sorusu aklıma takılınca araştırmaya başladım ve alakası olmadığını anladım. [:P] Diğer balıkların da isimlerine göz atayım derken bari elimden geldiğince Türkçeye çevireyim belki benim gibi merak eden birilerine yardımcı olur dedim. [:geek:]

[B]Rainbowfish & Blue-eye Name Origins[/B]
[K](Gökkuşağı ve Mavi Gözlerin İsimlerinin Kökeni)
[/K]
[B]Melanotaenia[/B]
Black Striped [K](Siyah Çizgili)[/K] (melano= Latin “black” + taenia= Latin “stripe”

[B]affinis[/B]--Related (-ile İlgili) (affinis= Latin “related to”) --1908
[B]ajamaruensis[/B]--From Lake Ajamaru (Ajamaru Gölünden) (Ajamaru+ ensis= Latin “from”) –1980
[B]ammeri[/B]--Max Ammer (Max Ammer: Endonezya'da bir dalış şirketinin Hollandalı sahibi, keşif seferi üyesi) (Dutch owner of a diving company in Indonesia, exploration expedition member) –2008
[B]angfa[/B]--ANGFA (Avustralya Yeni Gine Balık Derneği) (Australia New Guinea Fish Association) –1990
[B]arfakensis[/B]—(Arfak Dağlarından) From the Arfak Mountains (Arfak+ ensis= Lation“from”) –1990
[B]australis[/B]–-(Güneyden) Southern (australis= Latin “of the south”) –-1875
[B]batanta[/B]–-(Batanta Adası) BatantaIsland -–1998
[B]boesemani[/B]—(Dr. Marinus Boeseman (Hollandalı Balık Bilimci) Dr.Marinus Boeseman (Dutch ichthyologist) -–1980
[B]caerulea[/B]–-Blue (Mavi) (caerulea= Latin “blue”) -–1996
[B]catherinae[/B]-–Catharina JosephoneBoissevainde Beaurfort(wife of Dutch explorer Lievende Beaufort)(Hollandalı Kaşif Lievende Beaufort’un Eşi Catharina JosephoneBoissevainde Beaurfort) -–1910
[B]corona[/B]--Bordered (Kenarı Çizgili) (corona=Latin "border") –1982
[B]duboulayi[/B]--Francis HoussemayneDu Boulay (Avustralyalı Böcekbilimci ve Doğa Tarihi Sanatçısı) (Australian entomologist and natural history artist) –1878
[B]eachamensis[/B]--From Lake Eachem (Eachem Gölünden) (Eachem+ ensis= Latin "from") -–1982
[B]exquisita[/B]—Excellent (Mükemmel) (exquisitus= Latin "excellent") –1978
[B]fasinensis[/B]–-From the FasinRiver (Fasin Nehrinden)(Fasin= ensis= Latin “from”) –-2010
[B]fluviatilis[/B]–-River (Nehir)(fluviatilis= Latin “river”) -–1878
[B]fredericki[/B]-–Frederick Crockett (Amerikalı Balıkbilimci) (American ichthyologicalexplorer) –1939
[B]goldiei[/B]-–From the Goldie River –(Goldie Nehrinden)-1883
[B]gracilis[/B]–Slender (İnce,Narin) (gracilis= Latin “slender”) –1978
[B]herbertaxelrodi[/B]-–Dr.Herbert Axelrod (Amerikalı Balıkbilimci ve Keşif Gezisi Finansörü) (American ichthyologist and expedition financer) –1980
[B]irianjaya[/B]-–From IrianJaya (IrianJayadan)–-1985
[B]iris[/B]—Irridescent (Yanardöner)(iris=Latin "irridescent") –-1987
[B]japenensis[/B]--From JapenIsland (Japen Adasından) (Japen+ ensis= Latin "from") -–1980
[B]kamaka[/B]-–From Lake Kamakawaiar-(Kamakawaiar Gölünden)–1996
[B]kokasensis[/B]–-From Kokas, New Guinea (Yeni Gine, Kokasdan)(Kokas+ ensis= Latin “from”) --2008
[B]lacustris[/B]–-From a lake (Bir Gölden)(lacu= Latin “lake” + ustris“origin”) –-1964
[B]lakamora[/B]-–From Lake Lakamora–( Lakamora Gölünden)-1996
[B]mairasi[/B]–-Tribal name of the land owners where they type was discovered –2011
[B]maccullochi[/B]–-Alan R. MacCulloch(Avustralyalı Balıkbilimci)(Australian ichthyologist) –-1915
[B]maylandi[/B]-–Hans J. Mayland (Alman Akvaryum Yazarı ve Balıkbilimci) (German aquarium related author and ichthyologicalexplore) –-1982
[B]misoolensis[/B]--From MisoolIsland (Misool Adasından) (Misool+ ensis= Latin "from") –1982
[B]monticola[/B]--Mountain Dweller (Dağda Yaşayan) (Mons=Latin "mountain" + cola=Latin "inhabits") --1980
[B]mubiensis[/B]--From the MubiRiver (Mubi Nehrinden)(Mubi+ ensis= Latin "from") –-1986
[B]nigrans[/B]--Dark Coloured (Koyu Renkli)(nigrans= Latin "dark coloured") –1843
[B]ogilbyi[/B]–-J. Douglas Ogilby (Avustralyalı Balıkbilimci) (Australian ichthyologist) –-1910
[B]oktediensis[/B]--From the Ok TediRiver (OK Tedi Nehrinden)(Ok Tedi+ ensis= Latin "from") –1980
[B]papuae[/B]–-From Papua –(Papuadan)-1981
[B]parkinsoni[/B]--Brian Parkinson (Yeni Zelandalı Yazar ve Balıkbilimci) (New Zealander author and ichthyologicalexplorer) –-1980
[B]parva[/B]--Small (Küçük)(parvu= Latin "small") –1990
[B]pierucciae[/B]--Paola Pierucci (İtalyan Balıkbilimci)(Italian ichthyologist) -–1996
[B]pimaensis[/B]–From the Pima River (Prima Nehrinden)(Pima + ensis= Latin "from")1980
[B]praecox[/B]--Early (İlk)(praecox=Latin "early") –-1922
[B]pygmaea[/B]--Dwarf (Cüce)(pygmaeus= Latin "dwarf") –-1978
[B]rubripinnis[/B]--Red Fins (Kırmızı Yüzgeç)(rubri= Latin "red" + pinnis= Latin "fins") –1998
[B]rubrostriata[/B]--Red Striped (Kırmızı Çizgili)( rubro= Latin "red" + striata= Latin "striped") -–1886
[B]sexlineata[/B]--Six Parallel Lines (Altı Paralel Çizgili)(sex=Latin "six" + lineata= Latin "fine parallel lines") –-1964
[B]splendidainornata[/B]--Unadorned Splendid (Süssüz Görkemli) (splendida= Latin "splendid" + inornata= Latin "unadorned") -–1875
[B]splendidasplendida[/B]--Splendid Splendid(Görkemli Görkemli)(splendida= Latin "splendid" + splendida= Latin "splendid") –-1866
[B]splendidatatei[/B]--Ralph Tate (İngiliz Bitkibilimci ve Jeolog) (British botanist and geologist) –1896
[B]sylvatica[/B]--Of the forest (Ağaçlar Arasında Büyüyen)(sylvaticus= Latin "growing among trees") –-1997
[B]synergos[/B]--SynergosInstitute (Synergos Enstitüsü- İsim Hakları Christie’nin Mavi Müzayedesinde Satılmıştır) (naming rights sold at Christie's Blue Auction 2007) –-2008
[B]trifasciata[/B]--Three Banded (Üç Şeritli) (tri=Latin "three" + fasciata= Latin "banded") –-1922
[B]utcheensis[/B]--From the UtcheeCreek (Utchee Deresinden) (Utchee+ ensis= Latin "from") -–2001
[B]vanheurni[/B]--Dr.Willem van Heurn (Hollandalı Mühendis ve Zoolog) (Dutch civil engineer and zoologist) –1922

-----------------------------------------------------------------------------------

[B]Chilatherina[/B]
Lip Silverside [K](Gümüşi Kenarlı Dudak)[/K] (chelios= Latin “lip” + atherina= Latin “silverside”

[B]alleni[/B]–-Dr.Gerald Allen (Avustralyalı Balıkbilimci) (Australian ichthyologist) -–1997
axelrodi--Dr.Herbert Axelrod (Amerikalı Balıkbilimci ve Keşif Gezisi Finansörü) (American ichthyologist and expedition financer) –-1980
[B]bleheri[/B]–-HeikoBleher (Alman Balıkbilimci) (German ichthyologicalexplorer) –-1985
[B]bulolo[/B]–-BuloloValley,(Bulolo Vadisi) Papua New Guinea –-1938
[B]campsi[/B]–-Norman Camps (Avustralya Müzesinden Avustralyalı Post Doldurucusu ve Balıkbilimci) (Australian taxidermist from the Australian Museum and ichthyologicalexplorer) –-1956
[B]crassispinosa[/B]–-Thick Spined (Kalın Dikenli) (crassi= Latin “thick” + spinosa= Latin “with spines”) –-1913
[B]fasciata[/B]-–Banded (Bantlı)(fasciata= Latin “banded”) –-1913
[B]lorentzi[/B]–-Dr.Hendrik Lorentz (Hollandalı Fizikçi ve Keşif Gezisi Finansörü) (Dutch and expedition financer) -–1908
[B]pricei[/B]–-David Price (Yeni Zelandalı Misyoner Ve Sucul Canlılar Hobicisi)(New Zealander missionary and aquatic hobbyist) –-1996
[B]sentaniensis[/B]–-From Lake Sentani (Sentani Gölünden) (Sentani+ ensis= Latin “from”) –1908

---------------------------------------------------------------------------------------

[B]Glossolepis[/B]
Tongue Scale [K](Dil Pullu)[/K] (glosso= Latin “tongue” + lepis= Latin “scale"

[B]dorityi[/B]--Dan Dority (Amerikalı Misyoner Ve Sucul Canlılar Hobicisi) (American missonaryand aquatic hobbyist) -–2001
[B]incisus[/B]--Cutter (Kesici) (incisus= Latin “that which cuts into”) -–1908
[B]kabia[/B]--Kabi–(Yeni Gine Koragu’da yaşayan yerli halkın adı) the name of the native population living at Koragu, New Guinea –-1935
[B]leggetti[/B]--Ray Leggett (Avustralyalı Hobici) (Australian ichthyologicalhobbyist) –-1998
[B]maculosus[/B]--Spotted (Benekli) (maculosus= Latin “spotted”) –-1981
[B]multisquamata[/B]--Many Scales (Çok Pullu) (multi=many + squamatus= Latin “scales”) -–1922
[B]pseudoincisus[/B]--False Cutter (Sahte Kesici) (pseudo=Latin “false” + incisus= Latin “that which cuts into”) –-1980
[B]ramuensis[/B]--From the Rama Valley (Rama Vadisinden) (Rama + ensis= Latin “from”) –-1985
[B]wanamensis[/B]--From Lake Wanam (Wanam Gölünden) (Wanam+ ensis= Latin “from”) –1979

--------------------------------------------------------------------------------------

[B]Cairnsichthys[/B]
The Fish from Cairns (Cairns + ichthys= Latin “fish)
[K](Cairns’in (Avustralya’nın Bir Şehri ) Balıkları)
[/K]
[B]rhombosoide[/B]--Rhombus Shaped (Eşkenar Dörtgen Şekilli) (rhomboides= Latin "shaped like a
rhombus") –-1928

-------------------------------------------------------------------------------------

[B]Iriatherina[/B]
IrridescentSilverside (iri= Latin “iridescent” + atherina= Latin “silverside”)
[K](Gümüşi Kenarlı Yanardöner)[/K]

[B]werneri[/B]--Dr.Arthur Werner (Alman Sucul Canlı İthalatçı ve İhracatçısı) (German aquatic importer / exporter) –1974

-------------------------------------------------------------------------------------

[B]Pelangia[/B]
Indonesian word for “rainbow”
[K](Endonezya Dilinde Gökkuşağı)[/K]

[B]mbutaensis[/B]--From Lake Mbuta (Mbuta Gölünden) (Mbuta+ ensis= Latin "from") –-1998

-------------------------------------------------------------------------------------

[B]Rhadinocentrus[/B]
Fragile Middle (rhadino= Latin “fragile” + centrus= Latin “middle”)
[K](Ortası İnce)[/K]

[B]ornatus[/B]--Beautiful (Güzel) (ornatus= Latin "beautiful") –-1914

-------------------------------------------------------------------------------------

[B]Kiunga[/B]
From Kiunga, New Guinea
[K](Yeni Gine, Kiunga’dan)[/K]

[B]ballochi[/B]--David Balloch (Ok Tedi Madencilik Şirketi ile Çalışan Biyolog) (biologist with the Ok TediMining Company) –-1983
[B]bleheri[/B]–-Heiko Bleher (Alman Balıkbilimci) (German ichthyologicalexplorer) –2004

------------------------------------------------------------------------------------

[B]Scaturiginichthys[/B]
Spring Fish (scaturginis= Latin “spring + icthys= Latin “fish”)
[K](Bahar Balığı)[/K]

[B]vermeilipinnis[/B]--Red Fins (Kırmızı Yüzgeçli) (vermeil=old French "red" + pinnis= Latin "fins") –
-1991

------------------------------------------------------------------------------------

[B]Pseudomugil[/B]
False Mullet (pseudo=Latin “false” + mugil= Latin “mullet”
[K](Sahte Tekir Balığı)[/K]

[B]connieae[/B]--Connie (Lagos) Allen (Avustralyalı Balıkbilimci Dr. Gerald Allen’in Eşi) (wife of Australian ichthyologist Dr.Gerald Allen) –-1981
[B]cyanodorsalis[/B]--Blue Back (Mavi Sırtlı) (cyan=Latin "blue" + "dorsal=Latin "back") -–1983
[B]furcatus[/B]--Forked (Çatal Kuyruk) (furcatus= Latin "forked") -–1955
[B]gertrudae[/B]--Gertrude Merton (Alman Doğabilimci Dr. Hugo Merton’un Eşi) (wife of German naturalist Dr.Hugo Merton) -–1911
[B]inconspicuous[/B] --Inconspicuous (Gösterişsiz, Göze Çarpmayan) (inconspicus= Latin "inconspicuous") –-1978
[B]ivanstoffi[/B]--Walter Ivantsoff (Avustralyalı Balıkbilimci) (Australian ichthyologist) –-1999
[B]majuscules[/B]--Somewhat Larger (Biraz Büyük) (majusculus= Latin "somewhat larger") –1984
[B]mellis[/B]--Honey (Bal) (mellis= Latin "honey") -–1982
[B]novaeguineae[/B]--New Guinea (Yeni Gine) (novae=Latin "new" + guineae= Guinea") –1908
[B]paludicola[/B]--Swamp Dweller (Bataklıkta Yaşayan) (palus= Latin "swamp" + cola=Latin "inhabits") –-1981
[B]paskai[/B]--John Paska (Yeni Gine Balıkçılık Bakanlığı Görevlisi) (New Guinea Ministry of Fisheries employee) –-1986
[B]pellucidus[/B]--Transparent (Saydam) (pellucidus= Latin "transparent") –-1998
[B]reticulatus[/B]--Reticulated (Ağ Şeklinde) (reticulatus= Latin "reticulated" / "net-like") –-1986
[B]signifier[/B]--Descriptor (Açıklayıcı) (signifer= Latin "sound or appearance used to define or identify something") –-1966
[B]tenellus[/B]--Delicate (Narin) (tener= Latin "soft or delicate") --1964

Not: Listede olmayan balıklar ya da adı değişmiş balıklar olabilir.[EDIT]Karadavut,2016-05-17 23:50:28[/EDIT]

Beğenenler: [T]41753,ringo[/T][T]119483,Eldurmaz[/T][T]118022,zahitciftci[/T][T]156627,Mavigöz[/T][T]111197,Iskarmoz[/T]
Teşekkür Edenler: [T]41753,ringo[/T][T]119483,Eldurmaz[/T][T]118022,zahitciftci[/T][T]156627,Mavigöz[/T][T]111197,Iskarmoz[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir